Ochrona elewacji

Odpowiednio wykonana ochrona elewacji pozwala łatwo i przede wszystkim skutecznie zabezpieczyć zewnętrzną powierzchnię budynku przed skutkami oddziaływania czynników zewnętrznych . Z racji tego, że istnieje co najmniej kilka sposobów na osiągnięcie zamierzonego efektu, przed zastosowaniem jednego z nich należy przeanalizować stan danego obiektu. Określić jego wymagania technologiczne i użytkowe, a także konserwatorskie. Gdy zyskamy informacje dotyczące wymienionych kwestii, dopiero wówczas możemy zastanowić się, jak dokonać ochrony elewacji. Już teraz jednak można stwierdzić, że najczęstszymi metodami, których zastosowanie ma na celu zabezpieczyć powierzchnię przed jej zniszczeniem. Są to specjalistyczne systemy tynkowe oraz impregnacji.

Tynk jako najczęściej stosowany produkt do ochrony elewacji

Tynk to doskonale znana każdemu budowlańcowi niewielkiej grubości wyprawa przygotowana z różnego rodzaju zapraw budowlanych. Przeznaczona do wykonania jej na ścianach. Zaznaczyć przy tym jednak należy, że pełni ona nie tylko funkcję zabezpieczającą elewację, ale też i dekoracyjną. W pewnych sytuacjach otynkowanie stosuje się także w celu udoskonalania parametrów technicznych danej przegrody.

Oznacza to, że podziału interesującej nas warstwy z zaprawy dokonuje się według niejednolitych kryteriów. Jako pierwsze z nich wymienianie jest w większości przypadków miejsce zastosowania tynku. Stosując się do tego kryterium, wyróżnić możemy tynki zewnętrzne. Które, jak można się łatwo domyślić, są najbardziej narażone na rezultaty występowania obfitych opadów deszczu oraz wielu innych zjawisk atmosferycznych. Są również wewnętrzne, stosowane na ścianach wewnętrznych pomieszczeń. Specjalną warstwę nośną pod warstwą tynków często stanowi siatka oraz klej lub szpachlówka z włóknem.

Mnogość odmian tynku

Biorąc pod uwagę spoiwo, tynki dzielone bywają dzielone na:

 • wapienne,
 • gipsowe,
 • cementowe,
 • gliniane,
 • krzemianowe,
 • bazujące na spoiwach organicznych;

oraz kombinacje wymienionych spoiw. Jeśli zaś chodzi o grubość warstwy, stanowiącą kolejne z kryteriów, według których można wyróżnić kolejne odmiany tynku, dzieli się on na zwykły oraz pocieniony. Ostatnim czynnikiem wpływającym na to, jakie typy opisywanej warstwy bywają wyróżniane, jest technika wykonania, a także stopień wygładzenia powierzchni.

Analizując te dwie cechy dochodzimy do wniosku, że każdy tynk przypisywany jest do innej kategorii:

 • 0 (zwykły),
 • I (zwykły surowy),
 • II (zwykły, lecz składający się z dwóch warstw),
 • III (zwykły, trójwarstwowy),
 • IV (doborowy, a jednocześnie również filcowany i wypalany).

Niektórzy dodatkowo rozróżniają także tzw. tynki specjalne (a wśród nich odporne na przesiąkanie wodą i ciepłochronne). Można również wymienić szlachetne (m.in. tynki boniowane, odciskane i ciągnione). Widać zatem doskonale, że istnieje bardzo duża liczba rodzajów tynku, które różnią się właściwościami. Ochrona elewacji wymaga natomiast zastosowania niekiedy nawet kilku z dostępnych na rynku propozycji. Oznacza to, że chcąc dowiedzieć się, w nabycie jakiego rodzaju produktu należy zainwestować w danej sytuacji, zmuszeni jesteśmy wziąć pod uwagę kilka czynników. Przyjrzyjmy się zatem im nieco wnikliwiej.

Tynki elewacyjne cienkowarstwowe

Odkąd wymyślono ocieplenie budynków stosowane są tynki mineralne lub szpachlówki cementowo-wapienne . Później wprowadzono do obrotu akrylowe, silikatowe, silikonowe i silikonowo silikatowe.

Kryteria wyszukiwania

Przed udaniem się do sklepu lub hurtowni należy wziąć pod uwagę przede wszystkim to, jakich właściwości wymagamy od tynku, jaką rolę będzie on pełnić. Najczęściej chroniąc elewację, a także rodzaj obciążeń, którym powinien skutecznie się przeciwstawiać przez długi czas. Jeśli więc tynk ma być zastosowany na zewnątrz, na pewno należy swoją uwagę skierować w kierunku odmian charakteryzujących się niskim stopniem nasiąkliwości. Wszyscy wiemy przecież, że bywają okresy, kiedy intensywne opady deszczu  mogą w dużym stopniu uszkodzić elewację budynku. Skutkuje to nie tylko wyraźnym spadkiem atrakcyjności wizualnej budynku, ale też m.in. zwiększeniem ryzyka wystąpienia wilgoci.

Pamiętać należy również o tym, że tynk to warstwa zaprawy, która nie jest rodzajem hydroizolacji. Jak często (błędnie) sądzą pewne osoby. Charakteryzując się określonym stopniem nasiąkliwości, zastosowana w celu ochrony elewacji określona warstwa tynku może być (a właściwie na pewno będzie) mokra w wyniku kontaktu znacznej ilości wody z murem. Rezultatem występiania takiej sytuacji bywa natomiast zniszczenie tynku lub ściany w wyniku zamarzania. Jesienią, zimą oraz wczesną wiosną – przesiąkniętej wewnątrz muru cieczy. O tym, z jak dużymi obciążeniami atmosferycznymi są w stanie poradzić sobie poszczególne budynki, dowiadujemy się z informacji zawartych w normie DIN 4108-3. Jej twórcy wyróżnili w niej trzy klasy (stopnie) interesujących nas w tym miejscu szczególnie obciążeń:

 • małe obciążenia, z którymi borykać się muszą obiekty wzniesione w miejscach, w których suma rocznych opadów wynosi poniżej 600 milimetrów,
 • średnie obciążenia, dotyczące budynków wzniesionych tam, gdzie w ciągu roku suma opadów wynosi ponad 600, lecz jednocześnie mniej niż 800 milimetrów,
 • silne obciążenia, na oddziaływanie których narażone są domy oraz innego rodzaju konstrukcje, wzniesione na terenach narażonych na opady w sumie przekraczającej 800 milimetrów.

Jak dokonywać odnowy budynków starych i zabytkowych?

Często popełnianym błędem jest traktowanie przez niektóre osoby zarówno tynku, jak i farby jako elementu, który nie powinien być rozpatrywany. Szczególnie bez odniesienia do konstrukcji danej ściany, a także właściwości podłoża. Jest to jednak błąd, ponieważ w celu uzyskania odpowiednio wysokiej jakości ochrony elewacji należy zadbać o warunki. Aby wszystkie właściwości oraz parametry wyprawy tynkarskiej były maksymalnie dostosowane względem funkcji powłoki, typu podłoża, jak i powstających obciążeń. Przed tynkowaniem należy ocenić sytuację wodno gruntową i jeśli jest taka potrzeba zabezpieczyć ściany przeponą, najlepszym będzie krem iniekcyjny

Dodatkowo pamiętać należy o tym, że budynki dzielą się na nowe i w różny sposób, np. poprzez renowację lub rewitalizację, odnawiane. Oznacza to tyle, że budynki zabytkowe przejawiają zgoła odmienne wymagania od pozostałych. W ich przypadku najlepszą formą ochrony elewacji byłoby, choć jest to w większości przypadków niezwykle trudne. Nierzadko wręcz niewykonalne, zastosowanie tej samej technologii, którą posłużyli w przeszłości projektanci budynku i osoby odpowiedzialne za wykonanie elewacji. Jak jednak zaznaczyliśmy, tego typu sytuacje stanowią obecnie wyjątki, co sprawia, że najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie z materiałów gwarantujących jak najlepszą współpracę z tworzywami oryginalnymi. Dzięki czemu naprawa zniszczonych fragmentów zewnętrznej powierzchni budynku przebiega o wiele skuteczniej. Dając jednocześnie szansę przeprowadzenia prac zabezpieczających ponownie w przyszłości.

Tynk renowacyjny jednym z najchętniej obecnie wykorzystywanych nie tylko w Polsce

Ze względu na fakt, iż w dzisiejszym budownictwie bardzo ważne jest zintegrowanie materiału podłoża z naprawczym. Wyróżnia się także inny, poza opisanymi wcześniej, podział tynków. Stosując się do niego, należy wymienić następujące tynki: szczelne, hydrofobowe, hamujące wsiąkanie wody, zwykłe oraz specjalne. W skład tynków hydrofobowych zalicza się m.in. tynk renowacyjny, który cechuje brak nawilżenia wodą. Wspominamy o nim nie bez przyczyny. W chwili obecnej jest on jednym z najchętniej wykorzystywanych przez budowniczych przy dokonywaniu ochrony elewacji.

Swoją popularność opisywany materiał zawdzięcza przede wszystkim temu, iż jest w stanie bardzo skutecznie chłonąć sole i oddawać wilgoć powstałą wewnątrz muru. Następnie „przetransportować” ją do otoczenia w postaci pary wodnej. Brak występowania wykwitów na powierzchni tynku renowacyjnego i brak wilgotnych plam jest atutem w porównaniu do standardowych wypraw tynkarskich. Wynikającą z tego, że jest on zdolny przechowywać szkodliwe sole w formie skrystalizowanej. Z tego też powodu tynk renowacyjny wykorzystywany jest m.in. na mocno wilgotnych i zasolonych ścianach.

Sposób aplikacji tynku renowacyjnego omawiamy w artykule https://www.hurtowniastyropianu.pl/baza-wiedzy/tynki-renowacyjne-dzialanie-i-wykonanie/