Dofinansowanie Czyste Powietrze 2022

Dofinansowanie na ocieplenie domu i jego termomodernizację 2022 Czyste Powietrze mający na celu dopłaty do ocieplenia oraz termomodernizacji domu jednorodzinnego w latach 2018 – 2029. W 2020 21 i 22 roku zmianie ulegają warunki udzielania dofinansowania, teraz w 3 opcjach do wyboru, które zawierają ocieplenie ścian budynków.  Nabór wniosków trwa, poniżej znajdziesz aktualne linki.

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej znajduje się na internetowym PORTALU BENEFICJENTA, Twojego lokalnego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Beneficjentem może być osoba fizyczna będąca właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł ok. 20% dofinansowania. Następna grupa osób o dochodzie poniżej 1400 zł /os do 60% oraz ostatnia 70%. Przed złożeniem wniosku należy zarejestrować na tym portalu konto użytkownika.

Dofinansowanie czyste powietrze 2022 do styropianu

Program priorytetowy Czyste Powietrze – termomodernizacja i ocieplenie domów jednorodzinnych. Ministerstwo energetyki rozpoczęło pilotażowym projektem termomodernizacyjnym STOP SMOG a teraz rusza z kampanią Czyste Powietrze. Wytypowano z całej Polski z 22 gmin 33 miejscowości z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Dotacja będzie dotyczyć starych, nieocieplonych budynków jednorodzinnych. Dofinansowanie także BEZ WKŁADU WŁASNEGO to oryginalne rozwiązanie tylko dla kampanii czyste powietrze. Sprawdzić koszt styropianu możesz pod linkiem: styropian cena

Dofinansowanie na ocieplanie domu jednorodzinnego

Dotacja teraz nawet 100 tys. zł na termomodernizację z programu rządowego dofinansowanie na ocieplenie domu –  Czyste Powietrze w 2022 roku dotyczy kompleksowego remontu, termomodernizacji budynku mieszkalnego. O zwrot kosztów za styropian i prace związane z jego montażem może starać się każdy właściciel nieruchomości zabudowanej min. budynkiem jednorodzinnym. Do 70% wartości całej inwestycji. Inwestor budujący nowy domek skorzysta z dotacji tylko w zakresie wymiany lub rozbudowy źródła ciepła.

Pamiętajmy, że budując nowy budynek nie dostaniemy jego odbioru przed zakończeniem ocieplenia ścian. Termomodernizacja to natomiast kompleksowy remont budynku mieszkalnego mający na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię do jego ogrzania.

Co musisz wiedzieć o programie czyste powietrze

Do wyboru od 15 maja 2020 masz 3 opcje:

Opcja 1

Wymiana starego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła. Dodatkowo mogą być wykonane prace demontaż/zakup/montaż:

 • instalacja fotowoltaiczna
 • instalacja c.o. oraz cwu
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,
 • ocieplenie przegród budowlanych, min. styropianem grafitowym 032 lub 031
 • wymiana okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych,
 • dokumentacja projektowa oraz ekspertyzy dotyczące powyższego zakresu,

Opcja 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż:

 • innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
 • kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu Opcji 1.)

Opcja 3

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • – zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • – zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • – wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Proszę pamiętać, że jedyny styropian grafitowy odpornym na działanie promieni słonecznych (w sensie: nie kurczy się i nie rozszerza tak jak zwykły grafitowy podczas montażu, dzięki temu eliminuje się mostki termiczne oraz usterki) jest Swisspor Lambda White Fasada . Natomiast jeden z najlepszych klejów do styropianu grafitowego to SEMPRE TU 200 .

Najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz na specjalnej stronie internetowej:

http://www.czystepowietrze.gov.pl/kontakt/

Koszty maksymalne

Przykładowe maksymalne koszty dla głównych pozycji termomodernizacji czyste powietrze:

 • ocieplenie domu : ścian i dachu ( styropian lub wełna mineralna) oraz uzasadnione prace towarzyszące do 150 zł za m2.
 • wymiana stolarki: okien, okien dachowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieranych do 700 zł za m2.
 • instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej jeśli koszt ich wyniesie do 10.000 zł za zestaw.
 • pompy ciepła na cele centralnego ogrzewania oraz także centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej do 45.000 zł za zestaw.
 • kotły gazowe kondensacyjne wraz z systemem odprowadzania spalin do 15.000 zł za zestaw.
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła do 10 000 zł

Ile kosztuje ocieplenie domu?

Ulga podatkowa termomodernizacyjna

Podatnicy podatku PIT mogą odliczyć od dochodu maksymalnie 53 tys. zł. Ulga podatkowa termomodernizacyjna obejmuje wyłącznie termomodernizację budynków jednorodzinnych. Wnioski o odliczenie można składać w najbliższym urzędzie skarbowym, program wystartował pierwszego stycznia 2019 rok i jest aktualny w 2022 roku.
Znajdź swój regionalny Fundusz Ochrony Środowiska i załóż sobie konto. Program opisano także najlepiej na stronach Lubelskiego WFOŚ.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Lublinie

Wzory wniosków w programie Czyste Powietrze na dofinansowanie znajdują się pod przykładowo wybranymi linkami:

http://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

Dokładne zasady udzielania dofinansowania: https://portal.wfos.lublin.pl/wymagana-dokumentacja

Zasady udzielania dofinansowania w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze

Wymagana dokumentacja:

https://portal.wfos.lublin.pl/wymagana-dokumentacja

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie do ocieplenia domu

Już niedługo zamieścimy tu informację jak wypełnić wniosek o dofinansowanie.

Audyt energetyczny na dofinansowanie ocieplenia

Do wniosku trzeba będzie załączyć audyt energetyczny przygotowany przez specjalistę. Jest wymagany w przypadku pełnej termomodernizacji. Koszt takiego audytu może wynieść nawet do 2000 zł brutto w zależności od wielkości obiektu oraz zakresu prac jednak w koszty można zaliczyć tylko 1000 zł. Audyt ma wykazać jakie prace należy wykonać oraz jaki będzie ich koszt. Audytor planuje zakres prac: wyminę okien, ocieplenie ścian, ocieplenie dachu i dobiera odpowiednie parametry materiałów i dla kilku wariantów bada i określa optymalne koszty i przyszły zysk. Tak, inwestycja musi się opłacać inaczej nie miałaby sensu. Należy dobrać odpowiednie materiały. Całe przedsięwzięcie ma na celu ochronę środowiska zmniejszając w pierwszej kolejności zapotrzebowanie na energię. Koszt związany z audytem do 1000 zł zostaje wliczony w koszt inwestycji.

Jeśli chcesz zlecić wykonanie audytu i/lub projektu termomodernizacji napisz do nas: bok@phulingo.pl . Od 2005 roku w zespole z audytorem energetycznym opracowujemy pełną dokumentację projektową.

Zwrot kosztów ocieplenia domu

Dotyczy starych budynków w trakcie termomodernizacji. Zbieraj faktury za materiały budowlane i robociznę (dokumenty z datą od 1 stycznia 2018 roku) i jeśli nie zakończyłeś jeszcze inwestycji czym prędzej zarejestruj wniosek o dofinansowanie na ocieplenie domu 2018. Zachowaj także deklarację właściwości uzytkowych producenta styropianu. Jeśli remont będzie zgodny z wytycznymi ministerstwa to otrzymasz od 30 do 90% zwrot kosztów ocieplenia domu.

Materiały budowlane i styropian

Budynki z lat 1960 – 2000 były wznoszone przeważnie na fundamentach z bloczków betonowych, często są podpiwniczone. Ściany noście to cegła pełna, kratówka oraz pustaki żużlowe. Są to materiały o złych parametrach cieplnych. Ściany trójwarstwowe najczęściej z pustką powietrzną w której hula wiatr. Często bywają słabo ocieplone styropianem nieznanej jakości o grubości 8-10 cm. W takim przypadku należy pamiętać o dobraniu odpowiedniej technologii wykonania ocieplenia.  W wielu przypadkach ściany będą wymagały osuszenia czy tez wykonania opaski odwadniającej i izolacji pionowej i poziomej fundamentów. Dofinansowanie Czyste Powietrze dotyczy także dopłaty na materiały budowlane. Jeśli chciałbyś osiągnąć standard pasywny to zerknij do artykułu ocieplenie budynków pasywnych .

Dotacja na nowe okna w 2021

Termomodernizacja budynku mieszkalnego to także wymiana okien. Możesz zatem starać się o zwrot poniesionych kosztów tylko na okna drewniane czy też PCV. Po pierwsze będą brane pod uwagę wnioski właścicieli budynków, którzy zrezygnowali już z pieców węglowych. Po drugie pamiętajmy, ze decyduje także kolejność złożenia wniosków. Program dofinansowujący termomodernizację na starych zasadach na terenie województwa małopolskiego znajdziesz pod linkiem  Jawor 2018 dla osób fizycznych (budynki poniżej 600 m2).

Premia termomodernizacyjna

Od wielu lat Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi akcję dofinansowania na ocieplenie przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Fundusz Termomodernizacji i Remontów dostępny jest także dla inwestorów indywidualnych. Dopłata do inwestycji nie przekracza 20% zaciągniętego kredytu na ten cel. Szczegółowe informacje z 13 marca 2018 znajdziesz bezpośrednio pod linkiem Premia.

Informacje o dofinansowaniu znajdziesz także na stronie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Wodnej.

Dotacje unijne na 2014 – 2020 rok

Nabór wniosków zakończył się z końcem roku 2017. Czekamy na ogłoszenie nowego naboru w 2018 roku.
Jeśli chcesz być na bieżąco napisz do nas a w temacie wiadomości dodaj słowa: dofinansowanie 2019.

Przykład wykonania pełnej termomodernizacji

Już niedługo opublikujemy przykładowy projekt wraz z audytem tymczasem w tvp leci kampania czyste powietrze.

Pamiętaj aby przed zleceniem termomodernizacji zlecić osuszenie murów budynku jeśli są wilgotne.

Optimized with PageSpeed Ninja