Współczynnik lambda

Współczynnik lambda charakteryzuje izolacyjność cieplną czyli zdolność przewodzenie ciepła przez dany materiał. Definiowana jest ona w jednostkach SI : W/mK . Jest to gęstość strumienia ciepła, który przepływa przez warstwę materiału gdy spadek temperatury w stosunku do grubości warstwy wynosi 1K/m.

Współczynnik lambda dla wybranych materiałów

Materiały o bardzo dobrych właściwościach termoizolacyjnych posiadają niskie wartości współczynnika lambda.

  • styropian eps, dostępne wartości współczynnika lambda ok. 0,030 – 0,045, czyli najczęściej wybierany w grubościach 15 – 20 cm
  • styropian xps lambda ok. 0,030 – 0,037, najczęćiej wybierany na fundamenty, grubości 10, 12, 15 cm
  • płyty PIR. w zakresie lambdy od ok. 0,018 do 0,028, gdy masz mało miejsca, czyli przy grubościach od 8 cm ( podłoga) do 20 cm (dach)

Materiały te charakteryzują się dodatkowo wysokimi wartościami ciepła własciwego i znikomą nasiąkliwością. Dlatego jako izolacja odporna na przenikanie wilgoci oraz szybkie chłodzenie się po odciągnieciu źródła ciepła jest idealnym materiałem termoizolacyjnym.

Izolacyjność cieplna a pojemność cieplna

Większość projektantów skupia się na dobraniu izolacji do materiału ściennego nie zastanawiając się nad komfortem użytkowania. Nie zastanawiając się nad poprawą bilansu energetycznego budynku. Nowoczesne podejście do projektowania to takie, które obejmuje swoim zakresem całą przegrodę w całym zakresie fizyki budowli. W takim przypadku oprócz współczynnika lambda dla materiału ściennego i termoizolacji  należy wziąć pod uwagę:

  • zmieniające się warunki zewnętrzne, dach szczególnie narażony jest na zmienne czynnki,
  • zdolność do akumulowania ciepła, czyli gęstości i ciepło własciwe,

Przy wysokiej temperaturze i / lub wilgotności termoizolacji współczynnik lambda przewodzenia ciepła zmienia się na niekorzyść. Szczególnie moża tę sytuację zaobserwować latem na poddaszu ocieplonym wełną. Gdy nie ma zapewnionej odpowiedniej wentylacji pomiedzy membraną a dachówką i membraną a izolacją. Najgorsze są w tym przypadku mostki termiczne pomiedzy krokwiami a wełną, gdzie dochodzić może do skraplania pary wodnej.

Wnioski

Najlepsze ściany to takie, których rdzeń nośny wykonany jest z materiału ciężkiego, akumulującego ciepło, czyli materiału o dużej pojemności cieplnej. Cały opór cieplny powinna wziąć na siebie termoizolacja o niskim współczynniku lambda, znikomej nasiakliwości i wysokim cieple własciwym.Takim układem warstw jest ściana z bloczków silikatowych i styropian grafitowy.