10 lat gwarancji Sempre

10 lat gwarancji Sempre

10 lat gwarancji na produkty Sempre, otrzyma każdy kto:
1. Zakupi kompletny system Sempre Azuro w odpowiednich ilościach na powierzchnię ocieplenia
– Sempre GP grunt głęboko penetrujący
– Sempre klej TU 200 ( szary, biały lub w wersji igloo)
– Siatkę zbrojącą TX 160 TUV
– Sempre Azuro grunt (także w kolorze pod tynk)
– Sempre Azuro Premium tynk silikonowy w nanotechnologii
2. Podpisze deklarację załącznik, że zapoznał się z instrukcją załącznik i wykona prace zgodnie z jej zapisami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
3. Wykona prace zgodnie z instrukcją i prowadzić będzie dokumentację zdjęciową, podczas wykonywania prac:
– stan elewacji przed
– stan elewacji po zakończonych pracach – efekt końcowy
–  oraz z poszczególnych etapów pracy ocieplania budynku:
a) zdjęcia po przyklejeniu styropianu
b) zdjęcia po zakołkowaniu styropianu
c) zdjęcia z nakładania warstwy zbrojącej (w tym również zbrojenie wokół otworów okiennych i drzwiowych)
d) zdjęcia elewacji po nałożeniu preparatu gruntującego, masy tynkarskiej silikonowej AZURO PREMIUM NANOTECHNOLOGY
4. Przystępując do pracy, wykonawca ma obowiązek zapoznania się z informacjami na opakowaniu, Kartami Technicznymi produktu, dostępnymi instrukcjami, Krajową Oceną Techniczną oraz zapoznać się z wytycznymi ITB zawartymi w instrukcji „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS Zasady projektowania i wykonania”. Ponadto wykonawca jest zobowiązany do zachowania ogólnie przyjętych norm sztuki budowlanej.Z deklaracjami i inną dokumentacją materiałów budowlanych należy zapoznać się na stronach producentów. Klient odpowiedzialny jest za prawidłowe przechowywanie materiałów budowlanych oraz prawidłowe ich zastosowanie, co opisane jest w ww. dokumentach.

Instrukcja 10 lat Gwarancji sempre w skrócie.

Jak przeprowadzić proces ocieplenia ścian aby cieszyć się 10 lat gwarancji Sempre w skrócie:

  1. Upewnić się, że ściany nie są zawilgocone ( dotyczy przeważnie starych budynków), jeśli są to zapraszamy do zapoznania się z artykułami Osuszanie ścian iniekcją i/lub Tynki renowacyjne
  2. Odpowiednio przygotować podłoże. Odkurzyć lub przemyć ścianę, skuć stare tynki jeśli są w słabej kondycji. Chłonne podłoże zagruntować gruntem głęboko penetrującym Sempre GP. ( stara cegła ceramiczna, bloczki z betonu komórkowego, silikatowe, tynki wapienno piaskowe lub cementowo wapienne)
  3. Przykleić styropian biały i/lub grafitowy Sempre TU 200, (ramka plus 6 placków, ok. 60 % powierzchni płyty po dociśnięciu powinien pokrywać klej).
  4. Zakołkować płyty jeśli jest taka potrzeba dyblami z trzpieniem stalowym lub poliamidowym oraz zastosować zaślepkę w kolorze styropianu.
  5. Przeszlifować styropian, usunąć z niego pył i zatopić narożniki PCW 10×12-15cm z siatki 145 oraz siatkę TX 160 20×20 cm w diagonalach otworów w kleju Sempre TU 200. Należy zastosować listwy okapowe oraz przyokienne.
  6. Zatopić siatkę TX 160 z zakładami 10 – 15 cm w kleju Sempre TU 200 lub TU 300.
  7. Nałożyć podkład tynkarski Sempre Azuro. Kolorowy jeśli tynk będzie także w kolorze.
  8. Nałożyć tynk Sempre Azuro Premium w wersji Premium metodą tradycyjną, zacierając go.

Pełna instrukcja