Oznakowanie materiałów budowlanych

Materiały budowlane mogą być wprowadzone do sprzedaży na terenie Polski jeśli nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych a także w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu. Mówi o tym ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Producent zobligowany jest do odpowiedniego oznakowania swojego wyrobu jeśli chce wprowadzić go do obrotu.

Oznakowanie materiałów budowlanych

Oznakowanie znakiem budowlanym umieszcza się na wyrobie budowlanym, dla którego producent sporządził krajową deklarację właściwości użytkowych. Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, zadeklarowane w krajowej deklaracji zgodnie z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu lub krajową oceną techniczną, należy odnieść do tych zasadniczych charakterystyk, które mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, zgodnie z zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu.

Kopię krajowej deklaracji producent powinien dostarczyć w wersji papierowej lub elektronicznej odbiorcy z każdym sprzedawanym wyrobem. Wraz z krajową deklaracją klient końcowy powinien otrzymać także kartę charakterystyki. Producenci deklarując właściwości użytkowe swojego wyrobu powinien stosować krajowe systemy oceny właściwości użytkowych. Jak odczytać oznaczenie styropianu zawiera opis.

lambda 100-030

Badania właściwości użytkowych

Każdy producent zobligowany jest do kontroli deklarowanych parametrów technicznych, badania właściwości użytkowych swoich produktów. Laboratorium badawcze usytuowane powinno być przy każdym z zakładów produkcyjnych. Podstawowe urządzenia do badania jakości styropianu to:

  • lambdomierz,
  • wytrzymałościomierze,
  • stół do badań prostokątności i stabilności wymiarowej,

Laboratoria rozwojowe posiadają znacznie więcej urządzeń pomiarowych, także własnych patentów.

Lambdomierz

Współczynnik przewodzenia ciepła lambda (λ) [W/mK] jest najważniejszym elementem oceny przydatności produktu do zastosowań w ociepleniu przegród budowlanych. Im niższa wartość tego współczynnika i grubsza warstwa materiału tym większy opór cieplny czyli także mniejsze straty ciepła. Właśnie, chodzi tu o oszczędności, o mniejsze wydatki na paliwo potrzebne do ogrzania budynków. Najniższą lambdę osiągają styropiany grafitowe .

Podczas badania w lambdomierzu umieszcza się próbkę płyty styropianowej o grubości 5 cm.

lambdomierz

Wytrzymałościomierz

Twardość płyt w głównej mierze zależy od ich ciężaru. Wytrzymałość na ściskanie jest wprost proporcjonalna do masy polistyrenu spienionego, więc im cięższa płyta tym większą powinna mieć wytrzymałość. Dochodzi ona nawet do 200 kPa w przypadku kategorii styropian podłogowy .

Najistotniejsze wytrzymałości to dla płyt styropianowych:

  • styropianów podłogowych – wytrzymałość na ściskanie CS(10),
  • styropianów elewacyjnych – wytrzymałość na rozrywanie TR,

 

Do badań najczęściej używane są próbki sześcienne 10 x 10 x 10 cm lub 5 x 5 x 5 cm.

 

wytrzymałościomierz

Stół pomiarowy

Specjalnym urządzeniem do badania kształtu płyt styropianowych jest stół pomiarowy. Służy on do badania stabilności wymiarowej a także prostokątności i wymiarów zewnętrznych. Na deklaracji właściwości użytkowych opisane jako tolerancja wymiarowa. Oczywiście tworzywa sztuczne, no i mi. styropian pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych zmienia swoje wymiary. Dopiero zatopienie siatki w kleju ( polecamy siatkę 160 4×4 oraz klej z włóknem Sempre Tu 200 ) powoduje przeniesienie naprężeń ze styropianu na warstwę nośną z siatki.