Wykończenie ocieplenia w systemie ETICS

System ociepleniowy ścian zewnętrznych budynków ETICS pierwszy raz na świecie zastosowany został dosyć dawno, w latach sześćdziesiątych w RFN. Od tamtego czasu kolejni budowlańcy chętnie wykorzystują go podczas swojej pracy. Ceniąc sobie płynące z niego korzyści. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim skuteczność oraz estetykę. Nic więc dziwnego, że choć od pierwszego wykończenia ocieplenia w systemie ETICS minęło już ponad pół wieku, jego główne założenia nie uległy praktycznie żadnym zmianom.

W świecie piłkarskim zwykło mawiać się, że nie zmienia się zwycięskiego składu. Podobnie w budownictwie najlepsze rozwiązania mogą być stosowane przez bardzo długi czas. Nie oznacza to jednak, że dziś, w XXI wieku, podczas wykonywania prac wykończeniowych w zgodzie z systemem ETICS stosowane są dokładnie te same materiały. One – w odróżnieniu od niezmiennych koncepcji – stale ulegają doskonaleniom. Teza ta uzyskuje potwierdzenie przede wszystkim w momencie, gdy przeanalizujemy to, jak powstają farby gruntujące, a także tynkarskie wyprawy cienkowarstwowe.

Dlaczego system ocieplenia w systemie ETICS?

System ocieplenia w systemie ETICS jest jednym z najczęściej stosowanych na całym świecie. Stanowi w głównej mierze rezultat bardzo wysokiej skuteczności, którym się charakteryzuje. Nie wszyscy jednak wiedzą, na czym polega wykonywanie ostatnich prac związanych z termoizolacją. Warto zaznaczyć, że przebiegają one w taki sposób, by stosowany materiał ociepleniowy (np. styropian) mógł zostać ściśle przyklejony do nośnego podłoża. Montażu wspomnianego materiału ociepleniowego najczęściej dokonuje się poprzez jego przyklejenie najczęściej klejem na bazie cementu i wypełniaczy mineralnych. Oczywiście przy użyciu odpowiednich klejów systemowych lub – rzadziej – na zasadzie kotwienia mechanicznego z określonymi kołkami. Należy przy tym pamiętać, że mocowanie klejem może odbywać się zarówno samodzielnie, jak i przy jednoczesnym zastosowaniu kołków. Już drugi raz z rzędu najlepszy klej do styropianu grafitowego.

Dyble należy montować w warstwie ocieplenia za pomocą wierteł bezudarowych po związaniu kleju. Coraz częściej stosuje się zaślepki, które zasłaniają talerz kołka, niwelując mostki cieplene. Gdy planujesz wykonać elewację z płytek klinkierowych zastosuj biały klej do siatki, dyble z trzpieniem poliamidowym zamontuj przez siatkę.

Wykończenie ocieplenia w systemie ETICS w przypadku systemów o dużym ciężarze wymaga zazwyczaj przeprowadzenia montażu mechanicznego. Wówczas warstwa klejowa pełni jedynie funkcję pomocniczą, mającą na celu ułatwić uzyskanie poprawnego „spozycjonowania” materiału ociepleniowego. Gdy już do tego dojdzie, na materiale wykorzystywanym do ocieplenia należy wykonać warstwę zbrojną. Do jej uzyskania można użyć zanurzonej w niej siatki powstałej ze szklanego włókna. Jeśli zaś chodzi o ostateczne warstwy systemu ETICS, są nimi w większości przypadków: farba gruntująca i wyprawa tynkarska cienkowarstwowa barwiona w masie. Żadziej tynk mineralny i farba do malowania elewacji. To właśnie wszystkie opisane pokrótce tzw. warstwy wykończeniowej stanowią (wespół z warstwą zbrojną) warstwę wierzchnią systemu ETICS.

Główne korzyści płynące ze stosowania ocieplenia systemu ETICS

Wykończenie ocieplenia w systemie ETICS jest bardzo popularne z tego względu, że dzięki zastosowaniu go można znacznie podnieść ogólny poziom estetyczny elewacji. Zapewnić można także najlepsze właściwości fizykochemiczne. Skutkujących wytworzeniem doskonałej jakości warstwy ochronnej, zabezpieczającej elewację m.in. przed wilgocią. Dawniej, kiedy system ETICS dopiero był wdrażany w przemyśle budowlanym, szacowano, że jego zastosowanie przy wykańczaniu ocieplenia danego budynku może zapewnić mu co najmniej 25-letnią żywotność. Obecnie natomiast okres ten wzrósł ponad dwukrotnie (ok. 60 lat). Stanowi to jeden z głównych powodów stosowania opisanego wcześniej sposobu zabezpieczenia elewacji budynków.

Chcąc wymienić najistotniejsze atuty płynące z zastosowania w praktyce założeń systemu ETICS, należy wspomnieć o tym, że na jego korzyść przemawiają m.in:

  • wysoki stopień odporności na wilgoć,
  • oraz skutki występowania silnego mrozu.
  • odporność na uderzenia oraz uszkodzenia o charakterze mechanicznym,
  • dużą wytrzymałość na korozję mikrobiologiczną oraz zabrudzenia.

Stosując odpowiednio wysokiej klasy materiały i hołdując założeniom systemu ETICS, można być pewnym, że ocieplona przy jego użyciu elewacja prezentować się bardzo atrakcyjne. Zarówno pod względem wizualnym, jak i funkcjonalnym styropian grafitowy cena .

Farby gruntujące i tynki – wykończenie systemu

Kilka słów na pewno warto poświęcić składnikom warstwy wykończeniowej ocieplenia w systemie ETICS, a zatem farbom gruntującym i elewacyjnym oraz wyprawom tynkarskim. Będąc wykorzystywanymi do prac przeprowadzanych w zgodzie z charakteryzowanym systemem. W formie samodzielnych wyrobów także muszą spełniać szereg wymagań. Głównie ujętych w wytycznych ETAG 004, co zmusza ich producentów do dostarczania dystrybutorom artykułów zapewniających bezpieczne korzystanie z nich.

Wszystkie osoby związane z branżą budowlaną i oferujące swoim klientom wykończenie ocieplenia w systemie ETICS powinny mieć na uwadze pewien fakt. Wykonane prace przyniosą oczekiwana rezultaty, jeśli zostaną użyte odpowiednie farby gruntujące. Ich zastosowanie jest konieczne, ponieważ do wykonywania warstw zbrojeniowych najczęściej używane są kleje produkowane na bazie spoiw mineralnych. Chodzi głównie o  cement oraz wapno. Zastosowanie farb gruntujących stanowi więc formę zabezpieczenia cienkiej warstwy tynku przed oddziaływaniem na niego warstwy zbrojnej. Także w celu uzyskania efektu wyrównania chłonności oraz przyczepności owej warstwy. Dzięki temu można zyskać pewność, że nałożona masa tynkarska będzie ulegać wysychaniu w sposób równomierny z większą przyczepnością.

Dlaczego stosowanie farb gruntujących jest tak istotne?

Wykończenie ocieplenia w systemie ETICS przy użyciu farb gruntujących wiąże się także z inną, istotną zaletą. Uzyskania dzięki nim chropowatej powierzchni pomiędzy tynkiem oraz podłożem, co przekłada się na ułatwienie nakładanie tynku. Nie występuje wtedy efekt ślizgania się masy tynkarskiej. Decydując się na użycie farby gruntującej podczas wykańczania ocieplenia w systemie ETICS pamiętać należy także o tym, że na jej korzyść przemawia również skuteczność w izolowaniu powstających niekiedy drobnych defektów warstwy zbrojnej. Rys powstających przede wszystkim w trakcie jej wiązania. Przy dobrze zatopionej siatce pojawiają się tyko gdy za gruba jest warstwa kleju.

Wybór odpowiedniej farby powinien być jednak przemyślany, ponieważ stosowane przez jej producentów spoiwa nie są przypadkowe. Stosowanie farby gruntującej oraz tynku, które nie zostały wykonane przez tę samą firmę, zwiększa w znacznym stopniu ryzyko wystąpienia niepożądanych skutków, np. zupełnego odspojenia. Przykładowo: pod tynk silikonowy stosujmy podkłady gruntujące na bazie żywic silikonowych. Podobnie jest z polikrzemianami, tego rodzaju wymagają odpowiednich podkładów. Są także grunty uniwersalne lecz nie nadużywałbym do nich zaufania.

Wiele zależy również od doboru tynku

To, czy wykończenie ocieplenia w systemie ETICS przyniesie zamierzone rezultaty, zależy nie tylko od wybrania odpowiedniej farby gruntującej, ale też tynku. W sklepach oferujących artykuły budowlane produkt ten figuruje w wielu odmianach. Dlatego wielu potencjalnych klientów nie potrafi samodzielnie zdecydować, którego typu wyrobu potrzebuje. Należy przy tym pamiętać, że dystrybutorzy oferują tynk w dwóch formach masy oraz zaprawy. Czym jednak się od siebie różnią? Przede wszystkim konsystencją. Masa tynkarska jest dostępna w formie ciekłej, po dokonaniu zakupu można praktycznie od razu wykorzystać produkt mieszając zawartość wiaderka. Zaprawa mineralna, produkowana jest ona jako sypka mieszanka, która rozrobiona z wodą może zostać użyta podczas wykańczania ocieplenia.

Analizując natomiast skład obu produktów należy stwierdzić, że są one pod tym względem bardzo podobne do siebie. Producenci zawierają w nich różnego rodzaju wypełniacze zarówno drobno jak i gruboziarniste. To dzięki nim masy oraz zaprawy tynkarskie gwarantują odpowiednią przyczepność względem podłoża, a także trwałość. Zdecydowanie najważniejszym ich składnikiem jest natomiast spoiwo. Opisywane wyroby dzielone są najczęściej na:

  • Zaprawy tynkarskie powstające na bazie spoiw mineralnych (cementu, wapnia itp.). Zapewniają wiązanie w wyniku powstawania poszczególnych reakcji chemicznych.
  • Masy tynkarskie powstające na bazie spoiw nieorganicznych i krzemoorganicznych. Są one w stanie wiązać równie skutecznie w wyniku powstawania reakcji chemicznych, jak i odparowywania wody w sposób fizyczny.
  • Masy tynkarskie powstające na bazie spoiw organicznych/polimerowych oraz krzemoorganicznych, które wiążą jedynie poprzez odparowywanie wody.